Copyright

Copierea, reproducerea sau referirea la materiale din acest site sunt permise numai cu acordul scris al proprietarului.
Orice reproducere neautorizata este considerata incalcare a legilor in vigoare si se sanctioneaza potrivit legii.
Institutiile media pot utiliza informatiile regasite in acest site numai cu precizarea sursei informatiei si notificarea proprietarului.

* * * * * * *

Copying, reproduction or reference to the materials from this site are allowed only with the written consent of the owner.
It is considered a violation of the laws and it will be sanctioned, any unauthorizzed reproduction.
Media institutions can use the informations from this site only with the specification of the source and with the notification of the owner.