Cadrul strategic al UE pentru sănătate și siguranță la locul de muncă 2021-2027

Cadrul strategic al Comisiei Europene privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2021-2027 definește prioritățile și acțiunile cheie pentru îmbunătățirea sănătății și securității lucrătorilor, abordând schimbările rapide ale economiei, demografiei și modelelor de lucru.

Protejarea oamenilor de sănătate și pericolele pentru siguranță la locul de muncă sunt un element cheie pentru realizarea unei munci decente susținute condiții pentru toți lucrătorii. A permis reducerea riscurilor pentru sănătate la locul de muncă și îmbunătățirea Standardele SSM în întreaga UE și între sectoare. Cu toate acestea, rămân provocări și Pandemia Covid-19 a exacerbat riscurile care trebuie abordate.

Legislația UE privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM) este esențială pentru protejarea sănătății și a sănătății siguranța celor aproape 170 de milioane de lucrători din UE.

Noul cadru SSM 2021-2027 stabilește prioritățile cheie și acțiunile necesare pentru îmbunătățirea nivelului lucrătorilor sănătate și siguranță în următorii ani în contextul lumii post-pandemice, marcate cu tranziții verzi și digitale, provocări economice și demografice și schimbarea noțiunii de mediu tradițional la locul de muncă.

Comisia va colabora cu statele membre și partenerii sociali pentru:

(i) abordarea schimbare în noua lume a muncii;

(ii) îmbunătățirea prevenirii accidentelor la locul de muncă și boli în conformitate cu abordarea „viziune zero”; și

(iii) creșterea gradului de pregătire pentru viitoarele crize de sănătate viitoare.

~~~

Anticiparea și gestionarea schimbărilor

Natura multor sarcini, tipare de lucru și locuri de muncă se schimbă. Au apărut locuri de muncă care nu existau acum un deceniu, alimentate de tranziții verzi și digitale.

European Green Deal, UE strategia digitală și noua strategie industrială pentru Europa: generează investiții majore; contribuie la creștere, inovare și crearea de locuri de muncă și să ofere flexibilitate și oportunități lucrătorilor, întreprinderile și lucrătorii independenți.

  • Modernizarea și simplificarea normelor UE în materie de SSM în contextul ecologiei și tranziției digitale
  • Focus pe pe riscurile psihosociale

Îmbunătățirea prevenirii bolilor și accidentelor profesionale

Trebuie depuse toate eforturile pentru a reduce la fel de mult decesele legate de muncă posibil, în conformitate cu o abordare Vision Zero a deceselor legate de muncă în UE

Pregătirea crescândă – răspunsul rapid la amenințări

În perioade de criză precum Covid-19, securitatea și sănătatea în muncă are un rol crucial în a ajuta lucrătorii, întreprinderile și guvernele să protejează viețile și gestionează riscurile de bunăstare, continuitatea afacerii și durabilitate. Prin urmare, este esențial să tragem lecțiile pandemiei COVID19 și să creștem pregătirea pentru viitoarele crize de sănătate viitoare dar și reluarea post-pandemică a muncii. Măsurile de igienă sporită, intervențiile non-farmaceutice și sprijinul pentru sănătatea mintală ar trebui să aibă o prioritate mai mare prin îmbunătățirea oportunității și eficacității răspunsului la astfel de crize și sinergiile dintre SSM și sănătatea publică ar trebui dezvoltate în continuare.

CE AU DE FĂCUT STATELE MEMBRE:
• Actualizarea cadrelelor juridice naționale în consultare cu partenerii sociali, pentru a aborda riscurile și oportunitățile SSM legate de tranzițiile ecologice și digitale. Statele membre ar trebui să se concentreze pe utilizarea instrumentelor digitale pentru a face inspecția muncii mai eficientă, atât prin prevenirea, cât și prin detectarea încălcărilor legislației. 
• Găzduirea de „evaluări” care abordează probleme psihosociale și ergonomice ocupaționale. 
• Consolidarea monitorizării și colectării datelor privind situația mentală și riscuri psihosociale între sectoare.
Lucrați în vederea îndeplinirii abordării „viziune zero” a deceselor legate de muncă în EU. • Abordarea riscurilor profesionale legate de bolile circulatorii. 
• Promovarea Codului european împotriva cancerului în rândul lucrătorilor pentru îmbunătățirea sănătății acestora alfabetizare și reducerea riscurilor de cancer. 
• Evaluarea și abordarea riscurilor, concentrându-se în special pe grupurile cele mai afectate de pandemie, cum ar fi persoanele cu dizabilități. 
• Susținerea activî a reintegrării, nediscriminării și adaptării muncii pentru lucrătorii bolnavi de cancer sau supraviețuitori de cancer. 
• Promovarea considerațiilor de gen în proiectare, implementare și raportare. 
• Abordarea activă a pericolelor din sectorul sănătății prin punerea în aplicare și implementarea procedurilor de lucru sigure și furnizarea de instruire adecvată. 
• Oferirea de orientări și formare îmbunătățite pentru evaluarea și prevenirea riscurilor, în special pentru microîntreprinderi și IMM-uri. 
• Oferirea de instruire fermierilor prin intermediul serviciilor de consiliere agricolă pentru a le crește abilitățile și conștientizarea normelor de sănătate și siguranță în ferme, inclusiv utilizarea în siguranță a produselor chimice substanțe, în special produse fitosanitare. 
• Elaborarea planurilor de pregătire pentru viitoarele crize în strategiile naționale de SSM, inclusiv punerea în aplicare a orientărilor și instrumentelor UE. 
• Elaborarea mecanismelor de coordonare între autoritățile de sănătate publică și SSM până în 2023. 
• Creșterea monitorizării și inspecțiilor eficiente ale obligațiilor SSM față muncitorii de sezon și din profesii cu risc ridicat. 
• Consolidarea cooperării și a schimbului de informații între inspectoratele de muncă și alte autorități naționale relevante pentru a îmbunătăți standardele de sănătate și siguranță în ansamblu sectoarele ocupării forței de muncă.


 264 total views,  1 views today