În martie 2021 a intrat in vigoare Regulamentul UE care are în vedere procedura de reevaluare a aditivilor alimentari

În luna martie 2021 a intrat in vigoare Regulamentul de punere în aplicare nr. 148/2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 257/2010 de stabilire a unui program de reevaluare a aditivilor alimentari autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari.

Prezentul regulament are în vedere procedura de reevaluare a aditivilor alimentari, astfel că, în urma modificărilor:
? în cadrul procedurii de reevaluare, EFSA va examina datele trimise de operatorul economic interesat (operatorii economici interesați) și/sau de orice parte interesată în conformitate cu articolele 5, 6 și 7 din regulament;
? în cazul în care #EFSA nu va putea confirma siguranța unui aditiv alimentar, a utilizărilor sau a nivelurilor sale de utilizare sau să recomande modificări ale specificațiilor, Comisia va putea lua sau solicita EFSA să ia măsuri suplimentare, inclusiv organizarea de cereri de date, pentru a finaliza evaluarea siguranței;
?dacă nu au fost prezentate datele și informațiile solicitate sau dacă acestea nu permit confirmarea siguranței aditivului alimentar, a utilizărilor, nivelurilor sale de utilizare sau a specificațiilor, aditivul alimentar poate fi eliminat de pe lista Uniunii;
? când EFSA este obligată sau invitată să emită un aviz, personalul EFSA oferă consultanță, la cererea operatorului economic interesat (operatorilor economici interesați) sau a oricărei alte părți interesate, cu privire la normele aplicabile și la conținutul necesar pentru transmiterea informațiilor în temeiul articolelor 4-7a;
?operatorii economici interesați și alte părți interesate notifică fără întârziere EFSA titlul și domeniul de aplicare al oricărui studiu comandat sau realizat de aceștia în sprijinul reevaluării unui aditiv alimentar autorizat, laboratorul sau instalația de testare care efectuează studiul respectiv, precum și datele de începere și de finalizare planificate ale acestuia;
?laboratoarele și alte instalații de testare situate în Uniune vor notifica fără întârziere autorității titlul și domeniul de aplicare al oricărui studiu comandat de operatorii economici și de alte părți interesate, realizat de astfel de laboratoare sau alte unități de testare pentru a sprijini reevaluarea unui aditiv alimentar, datele de începere și de finalizare planificate, precum și numele operatorilor economici sau al părților interesate care au comandat un astfel de studiu;
? înainte de adoptarea formatelor de date standard, datele se transmit într-un format electronic care permite descărcarea și imprimarea documentelor și căutări în cadrul acestora. După adoptarea formatelor de date standard, datele se transmit în conformitate cu formatele de date standard respective;
? când EFSA este obligată sau invitată să emită un aviz, aceasta consultă părțile interesate și publicul pe baza versiunii neconfidențiale a datelor transmise în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu articolul 32c alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, care se aplică mutatis mutandis.
? atunci când transmite date, operatorul economic interesat sau altă parte interesată poate depune o cerere de tratare a anumitor părți ale informațiilor sau datelor ca fiind confidențiale. Această solicitare este însoțită de o justificare verificabilă. Astfel de cereri de confidențialitate se evaluează în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, care se aplică mutatis mutandis.

Sursa: https://www.juridice.ro/

 261 total views,  1 views today