despre    agenda   inregistrare  

Stimati parteneri,

Avem deosebita placere de a va invita sa participati la Cursul “Noutati in SEAP - pentru autoritati contractante”, care se va desfasura in perioada 9 - 10 noiembrie 2020. Dezbaterile vor fi accesate prin intermediul unei platforme dedicate.

Evenimentul va fi interactiv, cu exercitii practice realizate de fiecare participant.

CE ESTE NOU?
Fluxuri noi de inregistrare/reinnoire/recuperare certificat digital de acces in SEAP
Acordarea de catre autoritatea/entitatea contractanta a drepturilor de acces la Dosarul achizitie
pentru autoritatile de management, organismele intermediare si organismele cu rol audit, verificare si control pentru procedurile finantare din fonduri europene structurale si de investitii conform prevederilor OUG nr. 65/2020
Transmiterea comunicarilor prin SEAP catre ofertantii participanti la procedura de atribuire
Transmiterea prin SEAP a Proceselor Verbale/Raportului procedurii catre ANAP pentru procedurile de atribuire verificate ex-ante
Transmiterea prin SEAP a raspunsului consolidat catre operatorii economici.

Cursul urmareste, fara a se limita la:
Parcurgerea procedurii de emitere a certificatului digital pentru acces in SEAP
Actiuni asupra profilului existent in sistem
Realizare achizitie directa simpla/multipla. Realizarea corectie/anulare achizitie directa, daca este cazul
Configurare necesitati/notificari centralizate. Actiuni realizate dupa publicare
Parcurgerea unei proceduri de atribuire cu modalitate de atribuire contract de achizitie publica/acord – cadru de la definirea documentatiei de atribuire pana la atribuire/modificare contract
Realizarea unei proceduri fara publicarea unui anunt de participare in SEAP/atribuirea procedurii
Asociere procedura de atribuire la PAAP
Tipuri de proceduri derulate prin SEAP
Tipuri de proceduri derulate offline
Configurare/derulare/finalizare Faze finale de licitatie electronica
Configurare/derulare/finalizare Reluari de competitie


In speranta ca subiectul propus prezinta interes pentru dumneavoastra, va rugam sa ne transmiteti intentia dumneavoastra privind participarea si sa consultati Agenda, precum si Formularul de participare  .