despre    inregistrare    locatie    
Stimati parteneri,

Avem deosebita placere de a va invita sa participati la cursurile autorizate ANC, “Servant pompier” si “Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor” - cod COR 541902. Partea teoretica a acestora se va desfasura online, prin intermediul unei platforme dedicate, avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 32/2020, conform carora pe perioada starii de urgenta, pregatirea teoretica a programelor de formare profesionala se poate desfasura si in sistem online.

SERVANT POMPIER - cod COR 541104

Perioada de desfasurare:  grupa  in curs de formare.


Descriere: Servantul pompier face parte din personalul formatiilor de interventie, salvare şi prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situatii de urgenta.

Calificarea de “Servant pompier” este necesara in vederea constituirii si incadrarii serviciilor voluntare / private pentru situatii de urgenta, postul fiind regasit in organigramele multor servicii voluntare/ private pentru situatii de urgenta. Prin participarea la un program de formare profesionala specific si prin certificarea competentelor profesionale “Servantul pompier” poate obtine calificarea de Sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta....
Conditii: Minim studii gimnaziale (opt clase).


CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII IN DOMENIUL PSI - cod COR 541902

Perioada de desfasurare:  grupa  in curs de formare.


Descriere: Cadrul tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor trebuie sa detina
competele necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor.

Calificarea de “Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor” este necesara in vederea incadrarii la operatorii economici, institutii, etc. conform legislatiei in vigoare.

Autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, atestati potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General.

Conditii: Studii medii


Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati    Formularul de participare .