despre    inregistrare    locatie    

Stimati parteneri,

Avem deosebita placere de a va invita sa participati la cele trei cursuri autorizate ANC, “Servant pompier” , “Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor” - cod COR 541902 si “Specialist in prevenire” - cod COR 541103 care se vor desfasura in perioada 27 ianuarie - 2 martie 2020, respectiv 27 ianuarie - 24 februarie 2020 si 25 februarie - 9 martie 2020, la Ploiesti , Centrul de Conferinte Meda Consulting - str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 193, etaj 2.

SERVANT POMPIER - cod COR 541104

Perioada de desfasurare: 27 ianuarie - 2 martie 2020

Descriere: Servantul pompier face parte din personalul formatiilor de interventie, salvare şi prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situatii de urgenta.

Calificarea de “Servant pompier” este necesara in vederea constituirii si incadrarii serviciilor voluntare / private pentru situatii de urgenta, postul fiind regasit in organigramele multor servicii voluntare/ private pentru situatii de urgenta. Prin participarea la un program de formare profesionala specific si prin certificarea competentelor profesionale “Servantul pompier” poate obtine calificarea de Sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta....
Conditii: Minim studii gimnaziale (opt clase).


CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII IN DOMENIUL PSI - cod COR 541902

Perioada de desfasurare: 27 ianuarie - 24 februarie 2020

Descriere: Cadrul tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor trebuie sa detina
competele necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor.

Calificarea de “Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor” este necesara in vederea incadrarii la operatorii economici, institutii, etc. conform legislatiei in vigoare.

Autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, atestati potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General.

Conditii: Studii medii


SPECIALIST PENTRU PREVENIRE - cod COR 541103

Perioada de desfasurare: 25 februarie - 9 martie 2020

Descriere: Specialistul pentru prevenire face parte din personalul serviciilor voluntare/private pentru situatii de urgenta si are ca principale atributii prevenirea producerii unor situa ii de urgenta, prin actiuni de indrumare si control in sectorul de competen ta in care isi desf asoar a activitatea.

Calificarea de “Specialist pentru prevenire” este solicitat a pe pia ta muncii, fiind necesar a la incadrarea in serviciile voluntare/private pentru situa tii de urgen ta. Prin participarea la un program de formare profesionala specific si prin certificarea competentelor profesionale “Specialistul pentru prevenire” poate obtine calificarea de Sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta.

Conform Ordinului nr. 75/2019 autoritatile administratiei publice locale, conducatorii operatorilor economici sau a institutiilor au obligatia asigurarii unui personal calificat “specialist pentru prevenire in situatii de urgenta“ in scopul apararii vietii, avutului public si/sau privat in situatii de urgenta.

Conditii: Studii medii

Diploma obtinuta: Cele 3 cursuri sunt organizate sub avizul I.G.S.U. si autorizate de A.N.C., diploma obtinuta in urma promovarii examenelor fiind recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale.

Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati    Formularul de participare .