despre    agenda   inregistrare   locatie  
In data de 28 mai 2020, va invitam sa participati la Seminarul “Managementul deseurilor in ferme, reglementari de mediu si controlul poluarii”, care se va desfasura la Ploiesti, Centrul de Conferinte Meda Consulting - Str. Ghe. Gr. Cantacuzino 193, et. 2. Dezbaterile pot fi accesate si online prin intermediul unei platforme dedicate.

TEMATICA:
Legislatia europeana specifica activitatii de crestere a porcilor si a pasarilor de curte;
Legislatia nationala aferenta activitatii de crestere a porcilor si a pasarilor de curte;
Noutatile aduse de Pactul Ecologic European (Green Deal) privind activitatile de crestere a porcilor si a pasarilor de curte;
Obligatiile privind gestionarea deseurilor, avand in vedere prevederile Legii 211/2011 *** republicata privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari;
Obligatiile privind gestionarea gunoiului de grajd, avand in vedere prevederile Regulamentului 1069/2009/CE de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului 1774/2002/CE;
Obligatiile privind gestionarea gunoiului de grajd, avand in vedere prevederile Regulamentului 142/2011/UE de punere in aplicare a Regulamentului 1069/2009/CE de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in aplicare a Directivei 97/78/CE in ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontiera in conformitate cu directiva mentionata;
Obligatiile care decurg, ca urmare a Deciziei de punere in aplicare 2017/302/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor;
Normele privind punerea la dispozitie pe piata a produselor fertilizante;
Cele mai bune tehnici (BAT) - Document de referinta pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor;
Cele mai bune practici de gestionare din punctul de vedere al mediului aferent sectorului privind gestionarea deseurilor.

Lector: Claudia PARVU ~~~ specialist cu o experienta indelungata in acest sector de activitate, ocupand in trecut functia de consilier superior in cadrul Directiei Deseuri si Substante Chimice Periculoase, Serviciul Deseuri - ANPM, in prezent fiind consultant in domeniu.

Pentru mai multe detalii privind programul, tematica si modalitatile de participare, va rugam sa consultati  Agenda, precum si Formularul de participare si sa ne confirmati prezenta pana la data de 21 mai 2020.