despre   agenda    inregistrare   locatie
Stimati parteneri

In perioada 19 - 20 februarie 2020, va invitam sa participati la Cursul “Auditor intern conform standardului ISO 14001”. Acesta se va desfasura la Ploiesti ~ Centrul de Conferinte Meda Consulting, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 193, etaj 2, iar dezbaterile pot fi accesate si on-line, prin intermediul unei platforme dedicate.

Acest curs pune accent pe noile elemente ale ISO 14001 si va ajuta participantii sa înteleaga cerintele si modificarile standardului si efectul asupra organizatiilor. Trainer-ul cursului va explica in cadrul dezbaterilor clauzele si noua directie a ISO 14001:2015 in detaliu, noile cerinte, ajutând la dezvoltarea competentelor necesare pentru a audita in noul peisaj ISO 14001:2015 si dobandirea cunostintelor si capacitatilor de efectuare a auditurilor interne.

SUBIECTE dezbatute:
Prezentarea standardului SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu
Anexa SL pe care se bazeaza structura ISO 14001:2015,
Intelegerea noilor cerinte legate de contextul organizatoric
Cerintele ISO 14001:2015; focus pe principalele modificari între ISO 14001:2004 si ISO 14001:2015
Cadrul legislativ si de organizare actuala in domeniul protectiei mediului
Implementarea sistemelor de management de mediu conform cerintelor ISO 14001:2015
Realizarea auditurilor interne de mediu: pregatirea auditului, intrebari de audit, liste de verificare, raportul de audit, neconformitati (exemple)
Evaluarea sistemului de management de mediu conform cerintelor SR EN ISO 14001:2015 in cadrul unei organizatii;
Auditul intern efectuat respectand principiile din SR EN ISO 19011:2018 si in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14001:2015

In speranta ca propunerea noastra prezinta interes, va rugam sa ne transmiteti intentia dumneavoastra privind participarea pana la data de 12 februarie 2020. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati Agenda, precum si Formularul de participare.