Despre

      Prezentari si imagini

      Locatie

      Contact

 

In perioada 15 – 17 iunie 2011, la Bran, Judetul Brasov, compania Meda Consulting a organizat Seminarul pe tema Regulamentelor REACH & CLP.
Lectorii prezenti la eveniment, reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - Directia Deseuri si Substante Chimice Periculoase au prezentat si dezbatut probleme legate de cele doua regulamente care reprezinta sistemul European de reglementare a chimicalelor. CLP stabileste noul sistem de clasificare, etichetare si ambalare a substantelor si a amestecurilor, iar Regulamentul REACH privind inregistrarea, evaluarea si autorizarea substantelor chimice are ca scop garantarea unui nivel ridicat de protectie a sanatatii umane si a mediului, precum si libera circulatie a substantelor, amestecurilor si articolelor. Totodata, cele doua, instituie obligatii pentru operatori economici - producatori, importatori, utilizatori din aval, fabricanti de articole, distribuitori.