In perioada 24 – 25 noiembrie 2011, s-a desfasurat la Predeal Conferinta cu tema “Managementul deseurilor in industria de petrol, gaze naturale, petrochimie”, eveniment ce s-a bucurat de sprijinul Vivani si AMDISC, in calitate de Parteneri.

Scopul Conferintei a fost acela de a a crea o platforma de discutii intre reprezentantii autoritatilor din domeniu, specialistii si operatorii prezenti la eveniment. Subiectele de discutie s-au axat pe respectarea legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor din industria extractiva de petrol si din petrochimie, abordarea privind gestiunea solului contaminat cu hidrocarburi petroliere, co-procesarea deseurilor pentru un viitor durabil, depozite temporare si statii de bioremediere, certificarea de mediu - evaluare cu valoare adaugata la fiecare vizita a organismului de certificare, criterii pentru depozitarea deseurilor solide, biotehnologii utilizate pentru distrugerea compusilor cancerigeni prezenti in deseurile de origine petroliera.

 

 

During 24th – 25th of November 2011, Meda Consulting organized at Predeal the Conference “Waste Management in Oil, Natural Gas & Petrochemical Industry”, with the support of Vivani si AMDISC, as Partners of the event.

The purpose of the conference was to create a debate platform for authorities representatives, specialists and operators. The discussions focused on compliance with the legislation on waste management in oil extraction and petrochemical  industry, approaches regarding petroleum hydrocarbons contaminated soil management, co-processing waste for a sustainable future, temporary landfills and bioremediation plants, environmental certification - value-added assessment at each visit of  the certification body, criteria for solid waste disposal, as well as biotechnologies used for destroying carcinogenic compounds present in petroleum waste.

 

 

Parteneri:         Partners: