DESPRE        PREZENTARI        IMAGINI        LOCATIE
 
 

       

13 – 15 septembrie 2012 / Sambata de Sus, judetul Brasov


Descriere: Lectorii seminarului impreuna cu specialistii prezenti, au dezbatut pe parcursul lucrarilor subiecte precum: stresul legat de munca si evaluarea riscurilor, Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, HG. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, principiul responsabilitatii angajatorului, serviciul intern de prevenire si protectie, servicii externe de prevenire si protectie, principii generale de prevenire, instruirea la locul de munca, cerinte de securitate privind protectia antiexploziva.