21 – 22 iunie 2012 / Sinaia, judetul Prahova

Descriere: Discutiile Seminarului s-au axat pe Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), fiind dezbatute de larg decizia de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), decizia de stabilire a normelor referitoare la planurile naționale de tranziție, decizia de stabilire a normelor privind orientările referitoare la colectarea datelor, precum și la întocmirea documentelor de referință BAT și la asigurarea calității acestora, precum si studii de caz.