16 – 18 iulie 2012 / Neptun, judetul Constanta


Descriere: Printre temele abordate in cadrul discutiilor s-au numarat si actualitatea si viitorul legislatiei privind situatiile de urgenta si securitatea la incendiu in Romania, armonizarea legislatiei nationale cu legislatia U.E., sistemul national de management al situatiilor de urgenta, strategia nationala privind situatiile de urgenta, noutati legislative in domeniu, rezolvarea unor studii de caz privind securitatea la incendiu, utilizarea modelarii matematice in simulari de incendiu si accidente chimice, precum si aplicatii tactice de interventie in situatii de urgenta.