despre    agenda   inregistrare   locatie
Stimata Doamna / Stimate Domn,

Avem deosebita placere de a va invita sa participati la Cursul practic “Evaluarea riscului tehnic”, care se va desfasura in perioada 29 - 31 august 2018, la Hotel Orizont, Predeal, judetul Brasov.

SUBIECTE dezbatute:
* Riscul
    - Riscurile tehnologice
    - Risc, hazard si vulnerabilitate
* Vulnerabilitatile si rolul lor in dinamica riscurilor
* Studiu de caz: Accidentul tehnologic produs in data de 05.02.2009 la rafinaria Petrobrazi:
    - cauze, imprejurari determinante si cauze favorizante,eroare umana sau tehnologica
    - analiza de risc - existenta in Raportul de securitate prevedea sau nu incidentul?
    - a fost incadrat, sau nu, in accidente majore SEVESO?
    - analiza de risc poate cuprinde toate scenariile accidentale posibile, da sau nu?
    - masuri de acoperire a riscurilor inerente
    - registrul de bune practici
    - registrul de evidenta a incidentelor sau accidentelor
    - repercursiuni
* Studiu de caz : Cele doua acidente tehnologice produse la rafinaria Teleajen la instalatiile de piroliza a gazelor respectiv dezasfaltarea cu propan
    - cauze, imprejurari determinante si cauze favorizante
    - eroare umana sau tehnologica?
    - responsabilitati, pagube materiale si umane
    - invataminte
    - SEVESO sau nu?
* Utilizarea Ghidurilor SEVESO la evaluarea riscului tehnologic
* Planificarea la urgenta
* PNRRD-Platforma nationala de reducere a riscurilor la dezastre, evaluarea riscurilor la nivel national
* Conventia de la Helsinki
* Cadrul de actiune de la Hyogo si Senday
*Protectia infrastructurii critice

In speranta ca propunerea noastra prezinta interes, va rugam sa transmiteti intentia dumneavoastra privind participarea la la data de 24 august 2018. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati  Agenda, precum si Formularul de participare