despre    agenda   inregistrare   locatie  

Compania Meda Consulting are deosebita placere de a va invita sa participati la Seminarul practic cu tema „Codul muncii si Registrul  general de evidenta a salariatilor 2018”  care se va desfasura in data de 17 iulie 2018, la Ploiesti, Centrul de Conferinte Meda Consulting, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 193, etaj 2.
SUBIECTE dezbatute:

 • Registrul de evidenta al salariatilor in contextul abrogarii HG 500/2011 si intrarii in vigoare a HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor;
 • Termene de transmitere a elementelor componente ale registrului public; regulile privind Revisal, documentul care se aplica si ce prevede prelungirea termenului de raportare în Revisal a majorarii salariilor brute;
 • Obligatii ale angajatorului ce decurg din legislatia specifica care reglementeaza registrul general de evidenta a salariatilor; dosarul de personal, intocmire, utilizare si arhivare;
 • Dispozitii tranzitorii ale H.G. nr. 905/2017, privind registrul general de evidenta a salariatilor;
 • Sanctiuni contraventionale si modalitatea de contestare a acestora in contextul aplicarii corecte a legislatiei specifice;
 • Prevederi specifice de completare a registrului reglementate de OUG 53/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Versiune electronica 6.0.6. a registrului general de evidenta a salariatilor:
 • Elemente de noutate -  transferul/schimbare loc de munca/schimbare gestiune registru in conditiile prevazute de lege, salavarea bazei de date de catre angajatori, elemente suplimentare de validare de date, actualizarea COR, interfata prietenoasa, proceduri de recuperare baze de date de la Inspectia Muncii, etc.
 • Structura si formatul fisierului aferent registrului electronic care trebuie transmis la Inspectia Muncii;
 • Metodologia de intocmire, completare si transmitere catre inspectoratele teritoriale de munca a datelor in registrul general de evidenta a salariatilor, care este administrat de Inspectia Muncii;
 • Spete frecvente si modalitati practice de solutionare a acestora prin exemple.
 • Codul muncii 2017 – modificari prin OUG nr. 53/2017, interpretari, regim sanctiuni, sanctiuni complementare, raspunsuri spete.

               In speranta ca propunerea noastra prezinta interes, va rugam sa ne transmiteti intentia dumneavoastra privind participarea pana la data de 13 iulie 2018. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati Agenda seminarului, precum si Formularul de participare.