despre      locatie  
Stimati parteneri,

Compania Meda Consulting a organizat Seminarului dedicat aspectelor privind gestionarea deseurilor si cresterea eficientei folosirii resurselor conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si analizei modificarilor aduse de OUG 68/2016. Acesta a avut loc in perioada 8 - 9 februarie 2017, la Ramada Hotel & Suites Bucharest North, Bucuresti, Strada Daniel Danielopolu 44, sector 1.

SCOP
Seminarul si-a propus sa creeze o platforma interactiva de discutii intre autoritatile competente si specialisti.

OBIECTIV
Participantii la acest Seminar au beneficiat de schimbul de informatii realizat in cadrul dezbaterilor, precum si de experienta si expertiza lectorilor invitati, reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

TEMATICA
- Noutati in domeniul gestionarii deseurilor, ca urmare a transpunerii complete in legislatia nationala a Directivei 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive
- Criterii obligatorii in cazul clasificarii unei instalatii de incinerare a deseurilor ca operatiune de valorificare in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 republicata privind regimul deseurilor si modificata de OUG 68/2016
- Clasificarea deseurilor, ca urmare a armonizarii legislatiei privind deseurile cu legislatia privind substantele chimice.

Multumim participantilor pentru sprijinul acordat si le dorim mult succes in activitatea desfasurata!