Stimati parteneri,

Intrucatam inaugurat Centrul de Conferinte Meda Consulting, in luna August v-am oferim preturi promotionale pentru cursurile organizate pe tema protectiei mediului din perioada 9 - 10 August 2017, in Ploiesti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 193, et. 2.

Responsabil de mediu
cod COR 325710
  Specialist in managementul
deseurilor - cod COR 325713

Descriere: Ocupatia de „Responsabil de mediu” este intalnita in toate societatile comerciale cu activitati posibile cu impact asupra mediului. Sectoarele de activitate ale acestor companii pot fi din domeniile: industrie, agricultura, comert si servicii. Activitatea desfasurata de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de masuri pentru rezolvare a problemelor de mediu pentru protejarea mediului, imbunatatirea performantelor de mediu ale organizatiei.

Conditii : Studii medii

Diploma obtinuta: Certificat autorizat A.N.C., recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale.

Competente obtinute:
Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului; Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sanatos, securitate in munca si in domeniul situatiilor de urgenta; Aplicarea procedurilor de calitate; Coordonarea procesului de instruire in domeniul mediului; Gestionarea actelor normative de mediu; Elaborarea programului de management de mediu; Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu; Monitorizarea factorilor de mediu; Realizarea auditului intern; Elaborarea programului de audit intern; Supravegherea activitatii de pregatire pentru situatiile de urgenta; Intocmirea documentatiei de management de mediu; Raportarea activitatii de mediu.


 

Descriere: In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri „au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”.

Conditii : Studii superioare

Diploma obtinuta: certificat autorizat A.N.C., recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale.

Competente obtinute:
Planificarea activitatii de management al deseurilor; Instruirea personalului implicat in managementul deseurilor; Organizarea activitatilor specifice managementului deseurilor; Evaluarea activitatii de management al deseurilor; Raportarea rezultatelor privind managementul deseurilor; Lucrul in echipa; Asigurarea calitatii activitatii de management al deseurilor.


Responsabil cu gestionarea
deseurilor
  Manager al sistemelor de management
de mediu - cod COR 325702

Descriere: In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri „au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”.

Diploma obtinuta: diploma emisa de Meda Consulting care certifica participarea la curs.

Competente obtinute:
Planificarea activitatii de gestionare a deseurilor; Instruirea personalului implicat in managementul deseurilor; Organizarea activitatilor specifice managementului deseurilor; Evaluarea activitatii de gestionarea a deseurilor; Elaborarea raportarilor specifice.


 

Manager sistem de mediu – persoana desemnata de conducerea organizatiei pentru a asigura managementul de mediu – ansamblul activitatilor care determina politica în domeniul protectiei mediului, obiectivele si responsabilitatile, si care le implementeaza in sistemul de management de mediu (SMM) prin mijloace cum ar fi planificarea obiectivelor de mediu (elaborarea programelor de mediu), supravegherea si controlul realizarii programelor de mediu, asigurarea protectiei factorilor de mediu, imbunatatirea performantelor de mediu ale organizatiei.

Conditii : Studii medii

Diploma obtinuta: certificat autorizat A.N.C., recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale.

Competente obtinute:

Instruirea personalului departamentului de mediu
Perfectionarea profesionala proprie; Definirea politicii si obiectivelor de mediu ale organizatiei;
Elaborarea programelor de management de mediu
Sistem de management de mediu. Proiectare. Documentare; Evaluarea rezultatelor aplicarii politicii si programelor de mediu; Audit de mediu. Organizarea si monitorizarea programului de audit
Implementarea si operarea sistemului de management de mediu; Masurare si monitorizare, evaluarea conformarii, neconformitati, actiuni corective / preventive; Gestionarea sistemului informational de documente ale sistemului de management de mediu; Organizarea departamentului de protectie a mediului; Responsabilitati si autoritati; Planificarea activitatilor de protectie a mediului.

 

AUDITOR DE MEDIU cod COR 325703

Descriere: AUDITOR DE MEDIU - persoana calificată pentru efectuarea auditurilor de mediu.

Conditii : Studii medii

Diploma obtinuta: Certificat autorizat A.N.C., recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale.

Competente obtinute:
Comunicare interpersonala; Munca in echipa; Organizarea desfasurarii auditului de mediu; Perfectionare profesionala; Planificarea auditului de mediu; Analiza preliminara a documentatiei; Completarea documentelor de lucru; Coordonarea echipei de audit; Intocmirea rapoartelor; Realizarea auditului de mediu.

Finalizare: Participantii la acest curs vor primi certificate de absolvire, in urma promovarii examenului final si sustinerii proiectului in fata Comisiei de examinare.