despre       locatie

Stimati parteneri,

Compania Meda Consulting a organizat Seminarul cu tema „MANAGEMENTUL RISCULUI - aplicatii & bune practici”, in data de 11 februarie 2016, la Phoenicia Grand Hotel , Bucuresti, Blvd. Alexandru Serbanescu nr. 87, Sector 1.

CUI S-A ADRESAT:
- persoanelor care se ocupa de managementul riscurilor in organizatii de orice marime;
- responsabililor cu riscurile din entitati publice care implementeaza ORDINUL nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
- directorilor executivi, managerilor, sefilor de departamente/ compartime nte/ servicii/ birouri, personalului cu atributii de gestiunea riscurilor/responsabili de risc, responsabililor cu resursele umane, responsabililor cu sistemul de managementul calitatii si al mediului, auditorilor, inspectorilor, personalului cu atributii de planificare a activitatilor, responsabililor cu securitatea in munca.

LECTOR:
Doamna drd. ing. Simona Louise VORONCA - expert in managementul riscului.

Din tematica prezentata:
- Sunt identificate si evaluate corespunzator principalele riscuri proprii activitatilor din cadrul compartimentului?
- Sunt stabilite masuri adecvate de gestionare a riscurilor identificate si evaluate la nivelul activitatilor din cadrul compartimentului?
- Este asigurata completarea/actualizarea Registrului riscurilor, in indeplinirea cerintelor legale si pentru protejarea si cresterea valorii organizatiei?

In cazul in care se doreste reluarea acestui curs sau sustinerea acestuia in cadrul companiei dumneavoastra va rugam sa ne contactati.